Prikaz podataka prikupljenih sa udaljenih senzora
na Raspberry Pi u realnom vremenu
Analogni napon na pinu A0
Arduino Uno

Temperaturni senzor za
Arduino DS18X20

Trenutna temperatura
24.8C

Povijest temperaturnih promjena

Upravljanje izlazima na Arduinu
Primjer LED 9